De Verbindelaar

Ontwikkelkracht door Dialoog

De kunst van het in beweging krijgen en verbinden

Ons werk heeft als rode draad het leggen van verbindingen via de dialoog en van daaruit doelgericht handelen om een verandering (iets anders, iets nieuws wat direct toepasbaar is en toegevoegde waarde heeft) te realiseren, die waardevol is voor alle betrokkenen en een duurzame verbinding tot stand brengt.

Video afspelen
Wilco en René

DE VERBINDELAAR

Ontwikkelkracht door Dialoog

(Duurzaam verbinden)

De Verbindelaar is een netwerk van zelfstandige ondernemers. René van den Burg (Burgerbrink) en Karin van der Maat (PUUR K) werken al een aantal jaren samen onder dit label.

Inmiddels is ons netwerk van zelfstandige ondernemers verder uitgebreid met een aantal collega’s, die specifieke ervaring, kennis en energie inbrengen.

Een viertal collega’s vormen inmiddels de vaste kern:

Wilco Huisman (Huisman Sportmanagement en advies) is het aanspreekpunt van de bedrijfsvoering en is in de uitvoering adviseur en trainer.

Steef van den Boom (Boom sportontwikkeling) is coördinator van het trainingsaanbod en is adviseur en trainer.

Steef-Groep
Verbindelaar Karin-René-groep

René van den Burg (BurgerBrink) en Karin van der Maat (PUUR K) houden zich vooral bezig met kennis en kwaliteitsontwikkeling.

 
 

Samen met een aantal andere collega zelfstandigen werken zij onder het label aan advieswerk en training.

In de afgelopen jaren hebben we al vele trajecten mogen uitvoeren voor verenigingsadviseurs, combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Daarnaast werken wij steeds meer samen in ontwikkeltrajecten voor organisaties.

 • Op maat ontwikkelde trajecten
 • Individu centraal
 • Van inspiratie tot maatwerk
 • Focus op de praktijk
 • Voor zowel training als verdieping
 • Van basis tot master
 • Begeleiding en coaching
 • Samen aan de slag
 • In dialoog met mensen
 • Komen tot (sport en beweeg, preventie) visies en akkoorden/afspraken tussen partijen
 • Strategisch organisatie- (en opleidings) beleid, toekomstvisies op diverse onderwerpen
 • Procesbegeleiding en creatieve visiebijeenkomsten
 • Conflictbegeleiding
 • Altijd met concrete vervolgstappen voor morgen en het tot stand brengen van duurzame verbindingen.

Lees meer over ons werk:

Sport akkoord Doetichem

Job Hendrixen over het Lokaal sportakkoord Doetinchem:

“Het hele proces leidde uiteindelijk tot een mooi lokaal sportakkoord, maar leverde veel meer op dan dat. Organisaties die elkaar leerden kennen en die samen op zoek gingen naar nieuwe kansen en verbindingen binnen Doetinchem. Ondanks de beperkingen van een volledig digitaal proces, hebben De Verbindelaars energieke en gestructureerde bijeenkomsten georganiseerd. We kijken met veel tevredenheid terug op het proces en het eindresultaat. “

Job Hendrixen

Beleidsmedewerker Sport, Cultuur en Onderwijshuisvesting bij Gemeente Doetinchem

Sten Verleg: 

“Elke nieuwe medewerker van WSDH wordt direct meegenomen in de wereld van sportverenigingen met een vrijwilligerscultuur.

De opleiding Ontwikkelkracht door dialoog vormt de basis van de werkzaamheden van een sportcoördinator in Den Haag. Onze sportcoördinatoren leren een hoop tijdens opleiding Ontwikkelkracht door Dialoog. De ruime ervaring die Steef en René met zich meebrengen sluiten goed aan op de casuïstiek die de sportcoördinatoren inbrengen. Om die reden is de opleiding zeer gericht op situaties uit de praktijk waardoor de opgedane kennis direct in uitvoering kan worden gebracht.”

Sten Verleg

Senior teamleider bij Werkgever Sportclubs Den Haag

Jan Niebeek (destijds) vanuit manager Sportservice Amsterdam over zijn organisatie en de trajecten:

“Deze trajecten hebben onze organisatie veel gebracht en is ondertussen de standaard binnen heel Team Sportservice.

Door de dialoog aan te gaan en de belangen goed in kaart te hebben lukt het onze BSC’s beter om aan de voorkant al duidelijk te krijgen of de opdracht wel of niet kan. Hierdoor maken we goede beleidsmatige keuzes.

In mijn ogen is dit traject een must voor elke BSC. In onze organisatie worden hierdoor steeds meer dingen opgepakt.”

Jan Niebeek

(destijds) manager Sportservice Amsterdam

Noël van Tilburg (destijds) van de KNGU heeft het afgelopen jaar met De Verbindelaar gewerkt in een visie-ontwikkeltraject op accountmanagement.

Deze visie is tot stand gekomen in een mooi samenspel met KNGU-medewerkers en met input van clubbestuurders, een aantal gemeenten en sportservice organisaties.

Wij zijn overtuigd dat de rol van verbinder/verbindelaar onlosmakelijk verbonden is aan de wijze waarop wij accountmanagement verder implementeren”.

Noël van Tilburg

(destijds) manager suport KNGU

Verbindelaar Chantal Zanon

Chantal Zanoni , (destijds) consulent bij stichting werkgever sportclubs Den Haag over het programma:

“Het beroep buurtsportcoach is ontwikkeld van een sec uitvoerder naar een duizendpoot die wordt ingezet als adviseur, ontwikkelaar en verbinder.”

“Het is mooi om te zien hoe het traject in de loop van de jaren doorontwikkeld is en daarmee inspeelt op de ontwikkeling in de rol van de buurtsportcoach.

Chantal Zanoni

(destijds) consulent bij stichting werkgever sportclubs Den Haag

Bas van Ormondt (Sportservice Amsterdam) heeft het traject eerst zelf gevolgd en al drie keer als co-docent opgetreden:

“Nadat ik de eerste keer de cursus heb mogen volgen ben ik veel beter in staat om organisaties en bestuurders in beweging te krijgen.

Als co-docent heb ik hier ook nog geleerd om collega’s en onze organisatie zelf in beweging te krijgen.”

Bas van Ormondt

Sportservice Amsterdam

Een greep uit onze andere opdrachtgevers:

Gemeente Schiedam, Enschede, Voorburg/Leidschendam, Hellendoorn, Hof van Twente, Twenterand, NL Actief, FRNS, VSG     e.a.

In de uitvoering van onze opdrachten stellen we de mens in de eigen omgeving centraal. Daar hechten we grote waarde aan. Vandaar dat we altijd veel aandacht besteden aan individuele begeleiding en coaching, praktijkgericht werken en het leveren van maatwerk. We geloven in de kracht en betrokkenheid van mensen bij het tot stand brengen van veranderingen met draagvlak.

Verbindelaar Boek

Onze filosofie van werken hebben we opgeschreven in een compact boekje met als titel:
De Verbindelaar – Ontwikkelkracht door dialoog –
Het boekje gaat over verbinden (dialoog) en samenwerken op basis van inhoud en het in beweging krijgen van organisaties: wij noemen dat graag ontwikkelkracht!

De Verbindelaar

Ontwikkelkracht door Dialoog

De kunst van het in beweging krijgen en verbinden