Verbindelaar

Buurtsportcoaches spelen grote rol bij realisatie ambities Nationaal Sportakkoord

In nagenoeg alle deelthema’s van het Nationaal Sportakkoord worden buurtsportcoaches ingezet om de beoogde doelen te realiseren. Op dit moment leveren de buurtsportcoaches door middel van hun activiteiten en werkzaamheden de grootste bijdrage aan het deelthema ‘Inclusief sporten en bewegen’ (in 95% van de gemeenten), ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ (92%) en ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ (87%). Dit blijkt uit peilingen van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren van alle gemeenten die meedoen aan de Brede Regeling
                                                                                                                                
[Uitgave Mulier Instituut ]

Buurtsportcoaches en sportprofessionals als ‘Verbindelaar’

In de afgelopen jaren is de functie van buurtpsortcoach (en andere sportprofessionals) sterk veranderd. Ging het eerst vooral om hun sporttechnische expertise, we zien nu hiernaast steeds meer taken in organisatieontwikkeling, inspiratie en beweging creëren. Er is terecht veel aandacht voor interactie via de dialoog. Een echte dialoog aangaan is meer dan een gesprek!                                                                                                                                  [Uitgave SportKnowhow, april 2019 / Titel: Buurtsportcoach en sportprofessional als Verbindelaar]

Van combinatie functionaris naar ‘verbindelaar’

Na 10 jaar zijn Combinatiefunctionarissen/ Buurtsportcoaches niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De inhoud van hun werk verandert snel van uitvoerend naar (ook) coördinerend, adviserend en begeleidend. Dat vraagt om nieuwe competenties. Zoals wij vaak zeggen van “trainingspak naar maatkostuum”. Verbindingen maken en een ontwikkelaars functie vervullen gaf ons aanleiding voor een nieuwe naam: De Verbindelaar!                                                                                                                                         [Blad Buurtsportcoach, december 2018 / Titel: Van Combinatiefunctionaris naar Verbindelaar]