Dialoogstijlen test

Ontwikkelkracht door Dialoog

De kunst van het in beweging krijgen en verbinden

Dialoog stijl

In de dialoog neem je vanzelfsprekend en als het allerbelangrijkste, je persoonlijke stijl mee.

Ieder mens heeft een eigen stijl in de omgang en samenwerking met anderen. Als de stijl van de ene partij aansluit bij die van de ander verloopt het proces vaak eenvoudiger. Het is belangrijk je eigen stijl te kennen en de stijl van anderen te herkennen. Daar kun je je voordeel mee doen.

Een eenvoudige test om mee te starten:

Verbindelaar Dialoogstijlen

De uitleg per stijl kan kort worden samengevat:

Verbindelaar Ziener

Krachtig is dat de ziener steungevend in de dialoog is en een goed beeld heeft van de stip op de horizon die bereikt moet worden; Risico is dat de ziener het opgeeft als de dialoog niet goed loopt of niet ingaat op de gewenste stip.

Kenmerken zijn:

 • Onderscheidend, lange termijn, normen en waarden, maatschappelijk betrokken.
 • Risico: ontmoedigd afhaken.
 • Kenmerkende uitspraak: Hoe nuttig is het? De hoofdvraag is WAAROM?
 • Sleutelwoord: idealen!

Verbindelaar Doener

Krachtig is dat de doener beheersend is, in de dialoog blijft de spreker de inhoud goed beheersen om zo snel en goed stappen te kunnen maken; Risico is dat de doener te veel overheersend gaat worden en anderen daardoor geïrriteerd raken of zelfs afhaken.

Kenmerken zijn:

 • Doelgericht, resultaatgericht, wil winnen, snel, actief, dynamisch, beslissend.
 • Risico: kemphaan, bazig en doordrijven.
 • Kenmerkende uitspraak: wat lever het op en is het spannend? De hoofdvraag is WAT?
 • Sleutelwoord: actie!

Verbindelaar Denker

Krachtig is dat de denker in de positieve zin des woords behoudend is, de beide benen op de grond kan houden; Risico is dat de denken afhoudend is, teveel de “ja maar” vraag stelt.

Kenmerken zijn:

 • Planmatig, systematisch, doordacht, feitelijk, nauwkeurig, grondig.
 • Risico: koppig en ontoegankelijk.
 • Kenmerkende uitspraak: Waarop is dit gebaseerd en hoe zit het met agendastructuur? De hoofdvraag is HOE
 • Sleutelwoord: redelijkheid!

Verbindelaar Bouwer

Krachtig is dat de bouwer mee kan bewegen en zelfs wat kan meegeven wat de ander graag wil, het biedt mooie kansen voor de sportieve dialoog; Risico is dat meegeven omgezet wordt in wegegeven en dat te snel zaken uit handen wordt gegeven.

Kenmerken zijn:

 • Samenwerken, relatie, draagvlak, sfeer, plezier, lol, creatief.
 • Risico: te makkelijk akkoord gaan.
 • Kenmerkende uitspraak: Wat vindt de andere partij daarvan? De hoofdvraag is WIE?
 • Sleutelwoord: harmonie!

Dialoogstijlen test

Ontwikkelkracht door Dialoog

De kunst van het in beweging krijgen en verbinden