Nieuws

Ontwikkelkracht door Dialoog

De kunst van het in beweging krijgen en verbinden

Verbindelaar Sportknowhowxl.nl_

Buurtsportcoaches en sportprofessionals als ‘Verbindelaar’

In de afgelopen jaren is de functie van buurtpsortcoach (en andere sportprofessionals) sterk veranderd. Ging het eerst vooral om hun sporttechnische expertise, we zien nu hiernaast steeds meer taken in organisatieontwikkeling, inspiratie en beweging creëren. Er is terecht veel aandacht voor interactie via de dialoog. Een echte dialoog aangaan is meer dan een gesprek!                                                                                                                                  [Uitgave SportKnowhow, april 2019 / Titel: Buurtsportcoach en sportprofessional als Verbindelaar]

Read More
Verbindelaar Sportindebuurt

Van combinatie functionaris naar ‘verbindelaar’

Na 10 jaar zijn Combinatiefunctionarissen/ Buurtsportcoaches niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De inhoud van hun werk verandert snel van uitvoerend naar (ook) coördinerend, adviserend en begeleidend. Dat vraagt om nieuwe competenties. Zoals wij vaak zeggen van "trainingspak naar maatkostuum". Verbindingen maken en een ontwikkelaars functie vervullen gaf ons aanleiding voor een nieuwe naam: De Verbindelaar!                                                                                                                                         [Blad Buurtsportcoach, december 2018 / Titel: Van Combinatiefunctionaris naar Verbindelaar]

Read More

Nieuws

Ontwikkelkracht door Dialoog

De kunst van het in beweging krijgen en verbinden