Buurtsportcoaches en sportprofessionals als ‘Verbindelaar’

Buurtsportcoaches en sportprofessionals als ‘Verbindelaar’.

door: René van den Burg & Karin van der Maat.

In oktober 2017 is de conclusie van het evaluatieonderzoek buurtsportcoaches dat de Brede Impuls Combinatiefuncties grote impact heeft. Buurtsportcoaches blijken een essentiële schakel tussen beleid en praktijk. Gemeenten kunnen en willen niet meer zonder. De buurtsportcoaches leveren maatwerk, ze zorgen voor samenwerkingsverbanden, organiseren en ontwikkelen activiteitenaanbod en brengen beweging. Recent panelonderzoek van het Mulier Instituut laat zien dat buurtsportcoaches vooral verbindende en assertieve personen zijn. Kennis van de doelgroep en het gewenste beleid zijn van belang, maar als belangrijkste vaardigheden van een goede buurtsportcoach worden communiceren en samenwerken genoemd. Deze essentiële vaardigheden in de functie vormen de basis van de werkzaamheden die wij, voor zowel sportprofessionals als organisaties, in een nieuw label hebben ondergebracht. De naam van dit nieuwe label: De Verbindelaar, ontwikkelkracht door dialoog. Recent hebben wij een compact boekje met dezelfde titel laten verschijnen.

In de afgelopen jaren is de functie van buurtsportcoach veranderd (dit geldt overigens ook voor veel vergelijkbare functies!). Terwijl de inzet eerst vooral ging om sporttechnische expertise, zien we nu dat zij steeds meer taken krijgen in het adviseren van organisaties die zij ondersteunen. Op sommige plekken worden zij gevraagd initiatieven van de grond te krijgen, inspiratie te leveren en organisaties in beweging te krijgen. We zien het vak veranderen van ‘trainingspak naar maatkostuum’. .

Het beroep professionaliseert

Het belang van borging van de activiteiten krijgt een steeds grotere rol. Dit vraagt nieuwe en andere (aanvullende) competenties en vaardigheden van een jonge beroepsgroep die zich graag verder wil ontwikkelen en erkenning verdient van hun vak. De verandering van het vak wordt versterkt door het sportakkoord. De ‘impulsmaatregel combinatiefunctionarissen’ is omgezet in een regeling die niet meer is weg te denken in de beweeg- en sportsector. De regeling krijgt ook meer verbinding met het sociaal domein. Het aantal functies neemt verder toe, het beroep professionaliseert.

Er is terecht veel aandacht voor interactie via dialoog. Een echte dialoog aangaan, is veel meer dan een gesprek

Buurtsportcoaches en sportprofessionals als ‘Verbindelaar’.

door: René van den Burg & Karin van der Maat