Van combinatie functionaris naar ‘verbindelaar’

Van combinatie functionaris naar ‘verbindelaar’.

De ontwikkeling van het vak is verantwoordelijkheid van werkgevers, onderwijs én buurtsportcoaches zelf.

Zo’n tien jaar zijn ze er inmiddels, de combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches, en ze zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De inhoud van hun werk ontwikkelt zich in een stormachtig tempo:

buurtsportcoaches zijn uitvoerend, coördinerend, adviserend, begeleidend en ook steeds meer ontwikkelend. Dat vraagt andere, nieuwe competenties, waar werkgevers en het onderwijs op in moeten springen. Maar: “Het is van het grootste belang dat ook buurtsportcoaches zélf bezig zijn met de ontwikkeling van hun vak.”

Die uitspraak komt van René van den Burg, die op verschillende plekken in het land maattrajecten uitvoert waarin buurtsportcoaches bijgespijkerd worden op het gebied van dialoogvoering, strategie en organisatieontwikkeling.

Verbindelaar Sportprofs

Van den Burg was zo’n 25 jaar actief op het terrein van arbeidsverhoudingen, waarvan een flink deel als directeur van de Werkgevers in de Sport (WOS).

De laatste jaren is hij als zelfstandige actief en inmiddels begeleidde hij al honderden mensen bij de ontwikkeling van het vak van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches.

Verbindelaar Sportindebuurt

Geweldige doelgroep

Daarmee begon Van den Burg een paar jaar geleden, toen hij door de Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag benaderd werd. “Men wilde daar graag dat de buurtsportcoaches bezig waren met hun vak en met de ontwikkeling van het vak. We hebben toen een opleiding ontwikkeld van zes dagdelen. Ze stonden allemaal in hun trainingspak op het veld, uitvoerend bezig voor de jeugd. Heel enthousiast, maar ze deden weinig aan de ontwikkeling van de vereniging, niets aan borging of structuur. Ze moesten ook veel meer in een adviserende rol gaan komen.” Het traject in Den Haag werd door de praktische en individuele insteek een succes en kent inmiddels een uitrol naar andere steden. “Dit is een geweldige, jonge doelgroep, die volop consumeert en het prachtig vindt dat hun vakgebied zich aan het ontwikkelen is”, vertelt Van den Burg stralend. “Ik werk veel met competenties en daarbij probeer ik de doelgroep van een uitvoerende functie naar een adviserende en begeleidende functie te brengen, en eigenlijk ook nog een derde stap te laten maken, namelijk naar een ontwikkelaarsfunctie. Of zoals ik vaak zeg: van trainingspak naar maatkostuum. En daar komen heel andere competenties bij kijken: je moet dan bijvoorbeeld een inspirator kunnen zijn. Ik geloof heilig in deze ontwikkeling: ook als je naar het Sportakkoord kijkt, zie je dat je die ontwikkelaarsrol, die inspiratorrol, de trekkende en verbindende rol, in de komende jaren steeds meer zult gaan zien. Ik noem die trend: van combinatiefunctionaris naar – met een verzonnen woord – verbindelaar.”

Verbindelaar Sportindebuurt

Van combinatie functionaris naar ‘verbindelaar’

De ontwikkeling van het vak is verantwoordelijkheid van werkgevers, onderwijs én buurtsportcoaches zelf