Organisatie

Ontwikkelkracht door Dialoog

De kunst van het in beweging krijgen en verbinden

Wij werken steeds meer in ontwikkeltrajecten voor organisaties.

Daarbij hanteren wij onze eigen mens gedreven filosofie van betrekken en meenemen van medewerkers en management in een doelgerichte aanpak, intern en extern onderzoek, en natuurlijk als volgende stap de dialoog, zodat er draagvlak en energie in de organisatie ontstaat.

We hebben op deze manier lokale sportnota’s opgeleverd, opleidingsprogramma’s in de organisatie helpen ontwikkelen, we hebben meegekeken naar de meest efficiënte organisatie van werkgeverschap en we hebben een visie helpen ontwikkelen van de klantrelatie tussen bond en vereniging.

We proberen onszelf en anderen een Verbindelaar te maken die door dialoog ontwikkelkracht kan realiseren. In de praktijk blijkt dat deze aanpak mooi aansluit bij organisaties en partijen in de sport- en beweegsector.

Organisatie

Ontwikkelkracht door Dialoog

De kunst van het in beweging krijgen en verbinden