Organisatie

Ontwikkelkracht door Dialoog

De kunst van het in beweging krijgen en verbinden

Wij werken steeds meer in ontwikkeltrajecten voor organisaties.

Daarbij hanteren wij onze eigen mens gedreven filosofie van betrekken en meenemen van medewerkers en management in een doelgerichte aanpak, intern en extern onderzoek, en natuurlijk als volgende stap de dialoog, zodat er draagvlak en energie in de organisatie ontstaat.

Zo hebben wij op deze manier onder andere lokale sport- en beweeg nota’s opgeleverd en zijn we actief in het maken en uitvoeren van preventieakkoorden op lokaal niveau.

We helpen met het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s in de organisatie en hebben meegekeken in de meest efficiënte organisatie van werkgeverschap en we hebben een visie helpen ontwikkelen in de klantrelatie tussen bond en vereniging.

We proberen onszelf en anderen een Verbindelaar te maken die door dialoog ontwikkelkracht kan realiseren. In de praktijk blijkt dat deze aanpak mooi aansluit bij organisaties en partijen in de sport- en beweegsector.

Organisatie

Ontwikkelkracht door Dialoog

De kunst van het in beweging krijgen en verbinden