Vink in het onderstaande kader aan welke eigenschappen op jou slaan:


Wat is je naam ?


(de uitslag is alleen voor jou zichtbaar op de website en wordt verder niet gebruikt of bewaard.)

Welke eigenschappen hebben betrekking op jou:

Ziener
Loyaal
Bescheiden
Idealistisch
Attent
Vertrouwend
Cooparatief
Hulpvaardig
Ontvankelijk
Gehoor gevend
Willen uitblinken


Doener
Sturend
Krachtig
Overredend
Rivaliserend
Risico's nemend
Volhardend
Urgentie uitstralend
Afwisseling zoekend
Vol zelfvertrouwen
Snel handelend


Denker
Oog voor detail
Vasthoudend
Praktisch
Spaarzaam
Gereserveerd
Standvastig
Grondig
Methodisch
Analytisch
Feitelijk


Bouwer
Gevend en nemend
Experimenterend
Flexibel
Tactvol
Jeugdig
Sociaal vaardig
Enthousiast
Plooibaar
Inspirerend
Levendig


© 2017 BURGerBrink