werkwijze

DE VERBINDELAAR

Ontwikkelkracht door Dialoog

Uit een peiling onder buurtsportcoaches, adviseurs, combinatiefunctionarissen en hun werkgevers blijkt dat communiceren (68%) en samenwerken (50%) de belangrijkste vaardigheden zijn die een goede buurtsportcoach moet bezitten.

Verbindelaar René groep
Verbindelaar Karin groep

Vele sport (vereniging-) adviseurs zullen dit herkennen. Dit sluit goed aan bij de vele trajecten die René van den Burg en Karin van der Maat al enkele jaren uitvoeren binnen een groeiend aantal gemeenten en regio’s.

Als begeleider bij de trajecten is een praktisch en compact boekje verschenen.

Dit boekje maakt onderdeel uit van het traject “ontwikkelkracht door dialoog” en is ook los verkrijgbaar.

Voor meer informatie mail naar: 
     info@verbindelaar.nu

Deze uitgave is in eigen beheer gemaakt en wordt verkocht voor een prijs van  12,50 inclusief BTW.

Voor losse exemplaren die verzonden moeten worden,
komen de kosten van verzending via Post.nl,
bovenop de prijs van € 12,50.

Geef uw naam en adres bij de bestelling op, u ontvangt de factuur bij het boekje.

Het boekje gaat over verbinden en samenwerken.
Uiteraard op basis van inhoud en het in beweging krijgen van organisaties: ontwikkelkracht!

Vanuit die beweging ontstaat een dialoog, waarbij alle betrokken partijen moeten ervaren dat de uitkomst voor iedereen van belang is: samenwerken in dialoog!.

Verbindelaar Samenleving

Deel I gaat over de veranderende samenleving, de ontwikkeling van de sportprofessional, de functie van buurtsportcoach en ontwikkel- en veranderkracht van mens en organisatie.

In deel II wordt via 7 inzichten ingegaan op de vaardigheden binnen de sportieve dialoog: communicatie in ieders belang!

werkwijze

DE VERBINDELAAR

Ontwikkelkracht door Dialoog