bouwstenen

DE VERBINDELAAR

Ontwikkelkracht door Dialoog

Samenleving

Nieuwe generaties werken en leven anders.

Er zijn vier belangrijke  ontwikkelingen die invloed hebben op de toekomst van sport en bewegen, namelijk individualisering en flexibilisering, vergrijzing, sport als leefstijl en toenemend gebruik van sociale media.

Beleven van sport wordt belangrijker en er is  een groei van leefstijlsporten.

De landelijke overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden rond welzijn, zorg en veiligheid bij de landelijke overheid. Dit alles heeft gevolgen voor de manier waarop wij werken.

Verbindelaar Professie

PROFESSIE

In de afgelopen jaren is de functie van sportprofessional veranderd.

Waar veel van de inzet eerst ging om sporttechnische expertise, zien we nu dat zij steeds meer taken krijgen in het adviseren van organisaties die zij ondersteunen.

Op sommige plekken worden zij gevraagd initiatieven van de grond te krijgen, inspiratie te leveren en organisaties in beweging te krijgen.

ontwikkelkracht

Ontwikkelkracht ontstaat door de dialoog aan te gaan en de zoektocht te ondernemen naar gemeenschappelijke belangen.

De realisatie van een verandering, iets anders, iets nieuws wat toepasbaar is en toegevoegde waarde heeft, is waardevol voor iedereen met hetzelfde belang.

Die belangen komen natuurlijk niet zonder nadenken tot stand. Sommigen noemen dat strategie. Echter strategisch denken is wat ons betreft, niets anders dan doelgericht nadenken over de toekomst. Dat hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn.

Het vraagt om een goede voorbereiding, goed onderzoek en het maken van keuzes, voordat je direct in de uitvoering gaat.

Verbindelaar Ontwikkelkracht
Verbindelaar Veranderkracht

Veranderkracht

Er is heel wat voor nodig om een verandering tot stand te brengen.

De centrale lijn is: doe het samen, zorg voor draagvlak en betrokkenheid, ga in gesprek, doe het eens op een andere manier en denk zelf na.

Om beweging te krijgen, is het noodzakelijk dat er urgentiebesef is bij alle betrokkenen.

Ga uit van de kracht van mensen en toon lef op het juiste moment.

En dan komen we vanzelf  bij de noodzaak tot het aangaan van een goede dialoog, uitgaande van je eigen kracht en persoonlijkheid!

Dialoog

Het belangrijkste onderdeel van het maken van verbindingen is de interactie met anderen.

We zien dit zowel in de ‘trainingspak’ als ‘maatkostuum’ functies terugkomen.

Er is terecht veel aandacht voor communicatie in de vorm van de dialoog. Een echte dialoog aangaan is natuurlijk veel meer dan een gesprek. Het is een zoektocht naar gemeenschappelijke belangen.

Verbindelaar Dialoog

In de dialoog gaat het om een proces waarbij mensen en/of partijen het proberen met elkaar eens te worden over iets wat ze samen willen bereiken.
Als beide hetzelfde willen bereiken kan op dat punt energie verzameld worden en kunnen stappen worden gezet.
Het is belangrijk in die dialoog jezelf te kennen en op het juiste moment de juiste stappen te zetten.

Verbindelaar Dialoogstijlen
Dialoogstijlentest

bouwstenen

DE VERBINDELAAR

Ontwikkelkracht door Dialoog